0850 210 6 210

AYDINLATMA METNİ

 

Bu  bildirim  ile  www.cetur.com.tr  adresli  sitemizi  ziyaretiniz  neticesinde  elde  edilen  kişisel

verilerinizin işlenmesi, saklanması ve paylaşılması hususunda bilgilendirmeniz amaçlanmıştır.

 

Elde Ettiğimiz Kişisel Veriler Nelerdir?

 

Kanun uyarınca, sitemizi ziyaret etmeniz vesilesiyle elde edilen IP adresiniz, tarih, saat, saat dilimi, talep ettiğiniz verilerin durumu ve aynı zamanda sitemize geçiş yaptığınız web sitesi ile ilgili bilgiler, tarayıcınız ve bilgisayarınızdaki işletim sisteminin sürümü gibi teknik veriler ve benzeri verilerinizdir.

 

Elde Edilen Kişisel Verileriniz Hangi Amaçla İşlenmektedir?

 

Sitemizi ziyaretiniz süresince elde edilen/edilecek kişisel verileriniz;

 

Web  sitemizi  ziyaret  ettiğiniz  zamanlarda  toplanan  veriler  yalnızca  web  sitesinin teknik yönetimini desteklemek ve istatistik oluşturma,

  Web sitesi/mobil uygulamalar üzerinden alışveriş yapanın/yaptıranın/talep oluşturanın

kimlik bilgilerini teyit etmek,

  İletişim için adres ve diğer gerekli bilgileri kaydetmek,

Faaliyetlerimiz  ve  politikalarımız  ile  ilgili  güncellemelere  ilişkin  olarak  iletişime geçmek, gerekli bilgilendirmeleri yapabilmek,

Elektronik (internet/mobil vs.) veya kağıt ortamında işleme dayanak olacak tüm kayıt ve belgeleri düzenlemek,

  Sizlerle akdettiğimiz sözleşmeler uyarınca üstlenilen yükümlülükleri ifa etmek,

Kamu   güvenliğine   ilişkin   hususlarda   talep   halinde   ve   mevzuat   gereği   kamu görevlilerine bilgi verebilmek,

Müşterilerimize  daha  iyi  bir  alışveriş  deneyimini  sağlamak,  “müşterilerimizin  ilgi alanlarını   dikkate   alarak”   müşterilerimizin   ilgilenebileceği   ürünlerimiz   hakkında müşterilerimize bilgi verebilmek, kampanyaları aktarmak,

Müşteri  memnuniyetini  artırmak,  web  sitesi  ve/veya  mobil  uygulamalardan  alışveriş yapan  müşterilerimizi  tanıyabilmek  ve  müşteri  çevresi  analizinde  kullanabilmek, çeşitli pazarlama ve reklam faaliyetlerinde kullanabilmek ve bu kapsamda anlaşmalı kuruluşlar aracılığıyla elektronik ortamda ve/veya fiziki ortamda anketler düzenlemek,

Anlaşmalı  kurumlarımız   ve   çözüm  ortaklarımız  tarafından   müşterilerimize  öneri sunabilmek, hizmetlerimizle ilgili müşterilerimizi bilgilendirebilmek,

  Hizmetlerimiz ile ilgili müşteri şikayet ve önerilerini değerlendirebilmek,

Yasal  yükümlülüklerimizi  yerine  getirebilmek  ve  yürürlükteki  mevzuattan  doğan haklarımızı kullanabilmek,

 

Elde Edilen Kişisel Verileriniz Kimlerle Paylaşılmaktadır?

 

 

 

 

 

Elde      edilen      kişisel      verileriniz,      Şirketimizin      ait      olduğu      yurtiçindeki      grup şirketleri/iştirakleri/ortakları   ve   mali   müşavirlik,   bordrolama,   bağımsız   denetim,   kariyer yönetimi ve planlaması gibi alanlarda danışmanlık hizmeti alınan gerçek ve/veya tüzel kişiler ile;  Şirketimizin  ve  grup  şirketlerinin  gerçekleştirdiği  gizlilik  sözleşmeleri  kapsamında, sadece  söz  konusu  dış  kaynak  hizmetlerinin  alınmasının  sağlanması  amacıyla,  bu  hizmetin alındığı/alınacağı gerçek ve/veya tüzel kişiler ile paylaşılabilmektedir.Bunlara  ek  olarak,  elde  edilen  veriler  kamu  kurum  ve  kuruluşlarının  kanun  tarafından kendilerine  tanınan  hak  ve  yetkiler  doğrultusunda  gerçekleştirdikleri  bilgi  talepleri  olması halinde,  söz  konusu  kamu  kurum  ve  kuruluşları  ile  ve  olası  bir  uyuşmazlık  halinde  hukuki süreçlerin sürdürülmesi için ilgili mercilerle paylaşılabilecektir.

 

Çerezler

 

Çerezler, genellikle benzeri olmayan tanımlayıcı bilgileri içeren, bir internet sitesinin düzgün bir şekilde çalışması, kullanıcı deneyiminin iyileştirilmesi, sitenin geliştirilmesi ve optimize edilmesi, daha  uygun,  ilgiye  dayalı  reklam  sunma,  ziyaretçiler  için  ilgi  çekici  ve  kişiselleştirilmiş  bir internet sitesi/uygulama ve reklam portföyü sunmak amacıyla cihazlara (bilgisayar, telefon, tablet) yerleştirilen   küçük   boyutlu   metin   dosyalarıdır.     Çerezler,   çerezi   depolayan   web   sunucusu tarafından  daha  sonra  da  okunabilen  bilgileri  içerir.  Çerezlerde  genellikle  bir  takım  harfler  ve numaralar bulunur ve bazen de sadece sizin bilgisayarınızla ilgili tanımlayıcı ek bilgiler yer alır

 

Çerez  Türleri:  Çerezler  farklı  sınıflandırma  türlerine  göre  farklı  türlerde  görünebilirler.  Oturum çerezleri olarak adlandırılan çerezler internet sitesinden ayrılana dek cihazlarınızda tutulan geçici çerezleri  ifade  eder.  Kalıcı  çerezler  ise  cihazınızın  sabit  diskinde  uzun  süreler  kalan  türde çerezlerdir.

 

Zorunlu  çerezler  internet  sitesinin  düzgün  bir  şekilde  çalışabilmesi  ve  kullanıcıların  sitede

gezinme ve özelliklerinden yararlanmasını sağlar. Zorunlu çerezler anonim niteliktedirler.

 

İşlevsel ve Analitik çerezler tercihlerinizi hatırlamak, internet sitesinin etkin şekilde kullanılması, sitenin kullanıcı isteklerine cevap verecek şekilde optimize edilmesi ve ziyaretçilerin siteyi nasıl kullandığı  hakkında  verileri  içerir.  Niteliği  gereği  bu  türdeki  çerezler  kullanıcı  adı  vb.  kişisel bilgilerinizi içerebilir.

 

Ticari  çerezler  ise  ilgi  alanlarınız  ve  seçimleriniz  doğrultusunda  hedeflediğiniz  ürün/içeriğe benzer  nitelikli  olanların  sunulması  ve  daha  gelişmiş,  kişiselleştirilmiş  bir  reklam  portföyü sunarak kullanım deneyiminizi artırmaya yarar.

 

Üçüncü  Parti  Çerezler:  www.cetur.com.tr  internet  sitesi  uygulamaları/mobil  internet  siteleri üçüncü  parti  güvenilir,  tanınmış  reklam  sağlayıcılarıyla  çalışmaktadır.  Üçüncü  parti  hizmet sağlayıcılar  size  özel  reklamları  sunabilmek  için  kendi  çerezlerini  yerleştirmektedirler.  Üçüncü parti tarafından yerleştirilen çerezler internet sitelerinde ziyaretçilerin gezinme bilgilerini toplar, işler ve nasıl kullandıklarını analiz eder.

 

Çerez İzinleri:  www.cetur.com.tr internet sitesi uygulamaları/mobil internet sitelerini kullanarak çerezlerin Politika kapsamında uyumlu şekilde kullanılmasına onay vermiş olursunuz. Elektronik cihazınızda    Çerez    uygulamalarımızı    kabul    etmek    istemiyorsanız    Çerez    uygulamasını reddedebilirsiniz. Çerezleri reddetmeniz durumunda internet sitemiz veya mobil uygulamalarımız gerektiği  gibi  çalışmayabilir  veya  talep  ettiğiniz  hizmetlerin  sunulması  sırasında  aksaklıklara neden olabilir.

 

Çerezlerin kullanımı hakkında bilgilendirme www.cetur.com.tr internet sitesi uygulamaları/mobil internet   sitelerine   yapılacak   ilk   ziyarette   açılır   pencere   ile   verilecektir.   Bu   pencereyi kapattığınızda kabul etmiş sayılacaksınız.

 

Çerez   Yönetimi:   Çerezleri   devre   dışı   bırakana   kadar   depolanmış   olan   çerez   verilerini temizleyebilirsiniz. Bu ayarların yeri kullandığınız tarayıcıya göre değişmektedir.

 

 

 

 

 

Çetur Çelebi Turizm İnş. San. Ve Tic. A.Ş. ; işbu Politika’da kullanıcılarına veya internet sitesi

ziyaretçilerine bildirmeksizin değişiklik yapma hakkını haizdir.Bazı  çerezler  sadece  web sitemizi  ziyaret  ettiğiniz  süre  boyunca  depolanır ve  bunlara  "Oturum Çerezleri"  adı  verilir.  Daha  kalıcı  olan  diğer  çerezler  ise,  web  sitemizi  ziyaretinizden  sonra  da bilgisayarınızda  kalır  ve  web  sitemiz  bunlara  bizi  her  ziyaret  edişinizde  erişir  (Bu  çerezlere  de "Kimlik  Çerezleri"  adı  verilir).   Web  sitemizi  ziyaret  ettiğiniz  süre  boyunca  depolanan  bazı çerezler diğer şirketler tarafından okunabilir ve işlenebilir.

 

Sadece   talep   edilmesi   üzerine   çerezleri   kabul   etmek   için   ya   da   tarayıcı   oturumunu sonlandırdığınızda  çerezlerin  silinmesi  için,  web  tarayıcınızın  ayarlarını  hiçbir  zaman  çerezleri kabul etmeyecek şekilde değiştirerek bu web sitesindeki çerezleri kontrol edebilirsiniz.  Lütfen bu durumda  bazı  hizmetlerin  kullanımının  kısıtlanabileceğini  ve  web  sitesinin  bazı  bölümlerinin yalnızca çerezlerin kullanılması halinde doğru şekilde çalışacağını göz önünde bulundurunuz.

 

Google Analytics ve Google Tag Manager

 

Web   sitemiz   Google+   sosyal   ağının   Google+   butonunu   kullanmaktadır.   Google+,   1600

Amphitheatre  Parkway,  Mountain  View,  CA  94043,  ABD  adresinde  bulunan  Google  Inc. ("Google") tarafından idare edilmektedir. Google+ butonunu "+1" etiketinden tanıyabilirsiniz. Google+  butonunu  içeren  web  sayfalarımızdan  birini  ziyaret  ettiğinizde,  tarayıcınız  doğrudan Google  sunucularına  bağlanacak  ve  bu  sunuculardan  doğru  butonun  içeriğini  yükleyecektir. Google +1 butonu, daha sonra sayfaya iliştirilecek olan içerikleri tarayıcınıza gönderecektir. Bu sayede Google web sitemizi ziyaret ettiğinizden haberdar olacaktır.

 

Google'ın   bu   buton   aracılığıyla   topladığı   veri   miktarı   üzerinde   herhangi   bir   denetimimiz bulunmamaktadır.    Google'a    göre,    butona    tıklanması    durumunda    hiçbir    kişisel    bilgi toplanmamaktadır.  IP  adresleri  gibi  veriler  yalnızca  Google+  sosyal  ağına  giriş  yapmış  olan kullanıcılardan   toplanacaktır.    Eğer   Google+   üyesiyseniz   ve   sayfalarımızı   ziyaret   ederken Google'ın veri toplanmasını istemiyorsanız, web sitemizi ziyaret etmeden önce Google+'dan çıkış yapmanız gerekmektedir.

 

Hiçbir zaman Google+ butonuna tıklayıp tıklamadığınızı veya ne zaman tıkladığınızı bilemeyiz. Google,  Google+  butonunun  kullanımıyla  ilgili  olarak  bize  sadece  toplu  ve  ayırt  edilebilir olmayan istatistikleri verecektir.

 

Google'ın   kendi   amaçları   dahilinde   topladığı   verilerle   ve   bu   bilgilerin   nasıl   işlendiği   ve kullanıldığıyla   ilgili   daha   fazla   bilgi   almak   için   lütfen   Google'ın   gizlilik   politikasına başvurunuz: http://www.google.com/intl/en/policies/privacy/

 

Bu  web  sitesi,  Google  Inc.  (“Google”)  tarafından sunulan  bir  web  analizi  hizmeti  olan  Google Analytics'i kullanmaktadır. Google Analytics, web sitesinin kullanıcıların siteyi nasıl kullandığını analiz  etmesine  yardımcı  olmak  için  bilgisayarınıza  yerleştirilen  "çerezler"  (“cookies”)   metin dosyalarını kullanır. Cookies tarafından web sitesi kullanımınıza ilişkin olarak oluşturulan bilgiler (IP   adresiniz   gibi)   Google’a   iletilmekte   ve   Google’ın   Amerika   Birleşik   Devletleri’ndeki sunucularında   saklanmaktadır.   Ancak,   bu   web   sitesinde   IP   anonimleştirme   etkinleştirilirse, Google,   IP   adresinizi   Avrupa   Birliği   Üye   Devletlerinde   veya   Avrupa   Ekonomik   Alanı Anlaşmasına taraf olan diğer devletlerde önceden kısaltılacaktır. Sadece istisnai durumlarda, tam IP  adresi  ABD'de  bir  Google  sunucusuna  iletilecek  ve  burada  kısaltılacaktır.  Bu  web  sitesinin operatörü  adına  Google,  bu  bilgileri,  web  sitesini  kullanımınızı  değerlendirmek,  web  sitesi etkinliğiyle ilgili raporları derlemek ve web sitesi operatörüne web sitesi ve İnternet kullanımıyla ilgili daha fazla hizmet sunmak için kullanacaktır.

 

Tarayıcınız  tarafından  Google  Analytics  bağlamında  iletilen  IP  adresi,  diğer  Google  verileriyle birleştirilmeyecektir.Tarayıcınızda uygun ayarları seçerek çerez kullanımını reddedebilirsiniz, ancak bunu yaparsanız, bu  sitenin  tüm  işlevlerini  kullanamayacağınızı  lütfen  unutmayınız.  Ayrıca,  Google'ın  çerez tarafından  oluşturulan  ve  web  sitesini  kullanımınızla  (IP  adresiniz  de  dâhil)  ilgili  verileri toplamasını ve aşağıdaki bağlantı altında bulunan tarayıcı eklentisini indirerek ve yükleyerek bu verileri işlemekten de engelleyebilirsiniz:

 

http://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=en.

 

Bu web sitesi, Google Analytics'i “_anonymizeIp ()” uzantısıyla kullanmaktadır. IP adresleri daha sonra  kısaltılmış  biçimde  işlenmekte,  böylece  kişisel  bir  ilişki  göz  ardı  edilebilmektedir.  Sizin hakkınızda toplanan veriler kişisel olduğu sürece, hemen göz ardı edilecek ve kişisel veriler derhal silinecektir.

 

Web  sitemizin  kullanımını  analiz  etmek  ve  düzenli  olarak  geliştirmek  için  Google  Analytics kullanıyoruz.   Teklifimizi   geliştirebilir   ve   bir   kullanıcı   olarak   sizin   için   daha   ilginç   hale getirebiliriz. Kişisel verilerin ABD'ye aktarıldığı istisnai durumlar için Google, AB-ABD Gizlilik Kalkanı                                                             ile                                                             uyumludur.

 

https://www.privacyshield.gov/EU-US-Framework.

 

Google Analytics’in kullanımı için yasal dayanak Google Analytics.  6.Madde 1. Kısım 1.Bölüm

GDPR.

 

Üçüncü  taraf  bilgileri:  Google  Dublin,  Google  İrelnda  Ltd,  Gordon  House,  Barrow  Caddesi, Dublin              4,              İrlanda,              Faks:             +353              (1)              436              1001. Kullanıcı şartları: http://www.google.com/analytics/terms/de.html

Veri  korumasına  genel  bakış http://www.google.com/intl/de/analytics/learn/privacy.html  ,ve veri koruma bildirimi: http://www.google.de/intl/de/policies/privacy.

Bu  web  sitesi,  bir  kullanıcı  kimliği  üzerinden  gerçekleştirilen,  ziyaretçi  akışlarının  cihazdan bağımsız  analizi  için  Google  Analytics'i  de  kullanmaktadır.  Müşteri  hesabınızda  "Verilerim",

"Kişisel   veriler"   altında,   kullanımınızın   cihazlar   arası   analizini   devre   dışı   bırakabilirsiniz.

https://myaccount.google.com

 

Çerezlere, kullanıcı kimliğine ve reklam kimliklerine (ör. DoubleClick çerezleri, Android reklam kimliği,  IDFA  [Apple  Reklam  veren  Kimliği])  bağlı  kullanıcı  ve  etkinlik  düzeyindeki  veriler, otomatik olarak silinmeden önce 14 ay boyunca tarafımızdan saklanacaktır.

Google  Etiket  Yöneticisi’ni  kullanma:  Google  Etiket  Yöneticisi,  pazarlamacıların  web  sitesi etiketlerini  tek  bir  arayüz  üzerinden  yönetmesine  olanak  tanıyan  bir  çözümdür.  Araç  Etiket Yöneticisi'nin  kendisi  (etiketleri  uygulayan),  birlikte  olmayan  bir  etki  alanıdır  ve  hiçbir  kişisel veri  toplamaz.  Araç,  veri  toplayabilen  diğer  etiketleri  de  tetikler.  Google  Etiket  Yöneticisi  bu verilere  erişmiyor.  Alanda  veya  çerez  düzeyinde  devre  dışı  bırakma  gerçekleştirildiyse, Google

Etiket Yöneticisi ile uygulanan tüm izleme etiketleri için kalır.

 

http://www.google.de/tagmanager/use-policy.html

 

Sosyal Ağ Eklentileri

Facebook

 

 

 

 

Web  sitemiz,  1601  South  California  Ave,  Palo  Alto,  CA  94304,  ABD  adresinde  bulunan Facebook   Inc.'e   ait   facebook.com   sosyal     sitesinin   ("Facebook")   sosyal   eklentilerini ("eklentiler") kullanmaktadır.  Bu eklentiler Facebook'un logolarından biri (mavi arkaplan üzerine beyaz "f" veya "baş parmak" ikonu) ile veya "Facebook Sosyal Eklentisi" yazısı ile anlaşılabilir.

Facebook'un sosyal eklentilerinin ve bunların görüntülerinin bir listesi şu adres bulunabilir:
http://developers.facebook.com/docs/plugins/.

 

Web sitemizi ziyaret ettiğiniz zamanlarda, tarayıcınız Facebook sunucusu ile iletişime geçecek ve eklentinin  görsel  sunumu  yükleyerek  size  sunacaktır.  Ziyaretiniz  esnasında,  Facebook  web sitemize olan ziyaretinizle ilgili bilgiler ile birlikte IP adresiniz gibi ek bilgileri edinir.

 

Bu  etkin  durumdaki  eklentiler  Facebook'un web  sitemizde  bulunan  bu  sayfayı  ziyaret  ettiğinizi bilmesini  sağlar.  Eğer  o  sırada  Facebook'ta  oturumunuz  açıksa,  sayfa  ziyaretinizi  Facebook hesabınız ile ilişkilendirebilir.  Örneğin "Beğen" butonuna tıklayarak veya bir yorum göndererek bu eklentileri kullanıyorsanız, vermiş olduğunuz bilgi doğrudan Facebook'a gönderilecek ve orada kaydedilecektir.   Facebook  hesabınız  yoksa  bile,  Facebook  yazısına  tıkladıktan  sonra  Facebook sizin IP adresinizi tanımlayabilir ve saklayabilir.

 

Facebook'un veri toplama uygulamaları ve sizin bu konuyla ilgili haklarınız ve gizlilik seçenekleri ile   ilgili   daha   fazla   bilgiye   ulaşmak   için   lütfen   Facebook'un   Veri   Koruma   Politikası'na bakınız:  https://www.facebook.com/about/privacy/.

 

Facebook'un  web  sitemiz  üzerinden  sizinle  ilgili  verileri  edinmesini  ve  Facebook'a  kayıtlı  olan üyelik verileriniz ile ilişkilendirmesini istemiyorsanız, web sitemizi ziyaret etmeden ve Facebook yazısına tıklamadan önce Facebook'tan çıkış yapmanız gerekmektedir.

 

Twitter Kullanımıyla İlgili Gizlilik Politikası

 

Twitter  hizmetlerinin  fonksiyonları  web  sayfalarımıza  entegre  edilmiştir.  Bu  fonksiyonlar,  795

Folsom  St.,  Suite  600,  San  Francisco,  CA  94107,  ABD  adresindeki  Twitter,  Inc.  tarafından sunulmaktadır.  Twitter'ı  ve  "Retweetle"  fonksiyonunu  kullandığınızda,  ziyaret  ettiğiniz  web

sayfalarının  bağlantısı  Twitter  hesabınızda  verilecek  ve  bu  bağlantılar  diğer  kullanıcılara  açık

olacaktır. Bilgiler de Twitter'a bu yolla aktarılmaktadır.

 

Web sitesinin sağlayıcıları olarak, aktarılan verilerin içeriği veya bunların Twitter tarafından nasıl kullanıldığı  konusunda  bilgi  edinmediğimizi  belirtmek  isteriz.   Daha  fazla  bilgi  için,  lütfen Twitter'ın şu adreste bulunan gizlilik beyanına bakınız: http://twitter.com/privacy.

Twitter'daki           hesabınızın           gizliliği           koruma           ayarlarını           şu           adresten değiştirebilirsiniz: http://twitter.com/account/settings.

 

Google +1 Kullanımıyla İlgili Gizlilik Politikası

 

Bilgilerin toplanması ve dağıtılması:

 

Google  +1  butonu  ile  tüm  dünyaya  bilgi  yayınlayabilirsiniz.   Google  butonu  üzerindeki  +1  ile kişiselleştirilmiş  içerikleri  ve  Google  ve  ortaklarının  kullanıcılarının  içeriklerini  edineceksiniz. Google,  hem  bir  +1  içeriği  için  verdiğiniz  bilgileri  hem  de  +1'e  tıklayarak  görüntülediğiniz sayfadaki   bilgileri   saklayacaktır.    +1  ile,   Google   hizmetlerinde   bulunan  isminizi   ve   profil resminizi, örneğin arama sonuçlarında ya da Google profilinizde veya diğer web sitelerinde kanıt olarak kullanabilirsiniz ve reklamlar da internet üzerinde gösterilir.

 

 

 

 

 

Google +1 aktiviteleriniz ile ilgili bilgileri kaydederek siz ve başkaları için Google hizmetlerini geliştirmek  amacıyla  kullanır.   Google  +1  butonunu  kullanmak  için  dünyanın  her  yerinden görüntülenebilir  ve  herkese  açık  ya  da  en azından seçilen  profil  isminin  göründüğü  bir  Google profiline  ihtiyacınız  olacaktır.   Bu  isim  bütün  Google  hizmetlerinde  kullanılır.   Bu  isim  bazı durumlarda,  daha  önceden  paylaştığınız  ve  Google  hesabınızdan  faydalanan  diğer  herhangi  bir ismin  de  yerine  geçebilir.   Google  profilinizdeki  kimlik  bilgileri  e-mail  adresinizi  veya  sahip olduğunuz diğer tanımlayıcı bilgileri bilen kullanıcılara gösterilebilir.Toplanan bilgilerin kullanımı:

 

Yukarıdaki  kullanımlara  ek  olarak,  sunduğunuz  bilgiler  Google'ın  geçerli  gizlilik  politikalarına uygun  bir  şekilde  kullanılacaktır.  Google,  kullanıcının  aktiviteleri  üzerine  özet  niteliğinden istatistikler yayınlayabilir veya +1 ile bunları kullanıcı ve yayıncılar, reklamcılar ya da bağlantısı verilen siteler gibi ortaklara aktarabilir.

 

Kişisel Verileriniz Nasıl Korunmaktadır?

 

Çerezler  de  dahil  olmak  üzere,  internet  sitemiz  bünyesinde  toplanan  kişisel  verilerinizin korunması için; idari, fiziksel ve teknik önlemler alınmış olup, bu önlemlerin uygulanması ile verilerinizin  kaybının,  başka  amaçlarla  kullanılmasının,  paylaşımının,  verilerinize  yetkisiz kişilerce  erişimin  engellenmesine  özen  gösterilmektedir. Kişisel  verilerinizin  saklanmasında meşru bir menfaat ve/veya yasal bir zorunluluk kalmaması ve daha uzun saklamayı gerektirir açık  rızanız  yahut  başkaca  bir  sebep  bulunmaması  durumunda  verileriniz,  usulüne  uygun olarak imha edilecek veya anonim hale getirilecektir.

 

İşlenen Kişisel Verilerinize İlişkin Haklarınız Nelerdir?

 

Sitemizi  ziyaretiniz  sonucu  tarafımızca  elde  edilen  kişisel  verilerinize  ilişkin  olarak,  6698

Sayılı Kanunun 11. Maddesinde yazılı olan;

 

-     Kişisel verilerinizin işlenip işlenmediğini öğrenmeye,  işlenmişse bilgi talep etme,

-     Kişisel verilerinizin amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,

-     Varsa   yurtiçinde   veya   yurtdışında   verilerin   aktarıldığı   üçüncü   kişilerin   kimler

olduğunu öğrenme,

-     Kişisel verilerin eksik veya yanlış olması halinde bunların düzeltilmesini isteme,

- Kişisel   verilerinizin   işlenmesini   gerektiren   sebeplerin   ortadan   kalkması   halinde, işlenmiş  olunan  verilerinizin  silinmesini  veya  yok  edilmesini  isteme,  buna  ilişkin taleplerinizin varsa verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,

-     Münhasıran  otomatik  sistemler  ile  analiz  edilmesi  nedeniyle  aleyhinize  bir  sonucun

ortaya çıkmasına itiraz etme,

-     Kanuna   aykırı   olarak    işlenmesi   sebebiyle   zarara   uğramanız    hâlinde   zararın

giderilmesini talep etme hakkınız bulunmaktadır.

 

Bu haklarınıza ilişkin talep ve başvurularınızı,

 

  kvkk.cetur@cetur.com.tr aracılığı ile,

  www.cetur.com.tr adresinde yer alan Veri Sahibi Başvuru Formu'nu doldurarak

 

 

 

 

  Doğrudan (0212) 352 04 14 numarasından Sezgin Gül  ile iletişim kurarak

 

 

 

Şirketimize iletebilirsiniz.