0850 210 6 210

 

 

KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI KANUNU AYDINLATMA METNİ

 

 

ÇETUR ÇELEBİ TURİZM İNŞAAT SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ (“Veri Sorumlusu” veya “Şirket”) olarak işbu aydınlatma metnini hazırlamadaki amacımız; 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nun (“Kanun”) 10. maddesi gereğince kişisel verilerinizin alınma şekilleri, işlenme amaçları, paylaşılan kişiler, hukuki nedenleri ve haklarınız konularında sizi en şeffaf şekilde bilgilendirmektir. Şirketimiz, kişisel verilerinizin hukuka uygun olarak işlenmesi, saklanması ve paylaşılmasını sağlamak ve gizliliğinizi korumak amacıyla mümkün olan en üst seviyede güvenlik tedbirlerini almaktadır.

 

Şirketimiz tarafından işlenen;

 

Kimlik Bilgileri (Ad Soyad)

İletişim Bilgileri (Telefon No, E-posta)

 

kategorilerine ait verileriniz (“Kişisel Veri”), “Hizmet Satış Süreçlerinin Yürütülmesi” ve “İletişim Faaliyetlerinin Yürütülmesi” amaçlarıyla sınırlı olarak, veri kayıt sisteminin parçası olmak kaydıyla otomatik olmayan yollarla (yazılı form, sözlü beyan) ve kısmen otomatik yöntemlerle (e-posta, telefon)   işlenmektedir. 

 

¬ Müşteri ile görüşme/hizmet satış sürecinde, tarafınızı ziyaretimiz veya sizinle elektronik ortamda irtibata geçmemiz nedeniyle yapacağımız görüşmeler ve hizmetlerimizi tanıtmamız halinde Şirketimiz tarafından işlenecek olan yukarıda sayılan Kişisel Verileriniz, Kanun’un 5. maddesinde belirtilen ”Açık rızanızın bulunması” hukuki sebebine dayanılarak;

 

¬ Hizmetlerimizle ilgili bizimle irtibata geçmeniz ve hizmet talep etmeniz halinde Şirketimiz tarafından işlenecek olan yukarıda sayılan Kişisel Verileriniz Kanun’un 5. maddesinde belirtilen “Bir sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olması kaydıyla, sözleşmenin taraflarına ait kişisel verilerin işlenmesinin gerekli olması” hukuki sebebine dayanılarak,

 

¬ Taleplerinize/ihtiyaçlarınıza en uygun hizmet fiyatını belirlememiz ve tarafınıza fiyat teklifi iletmemiz halinde Şirketimiz tarafından işlenecek olan yukarıda sayılan Kişisel Verileriniz Kanun’un 5. maddesinde belirtilen “Bir sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olması kaydıyla, sözleşmenin taraflarına ait kişisel verilerin işlenmesinin gerekli olması” hukuki sebebine dayanılarak,

 

işlenmektedir.

 

Yukarıdaki süreçler kapsamında işlenen kişisel verileriniz, üçüncü kişilere aktarılmamaktadır.

 

Kişisel veri sahipleri olarak, Kanun’un “ilgili kişinin haklarını düzenleyen” 11. maddesi kapsamındaki taleplerinizi Veri Sorumlusuna Başvuru Usul ve Esasları Hakkında Tebliğ’e göre Şirketimizin;

 

Posta yoluyla Halide Edip Adıvar Mah. Sultan Sok. No: 30, Şişli, İstanbul adresine,

KEP yoluyla yapmak istediğiniz başvurularınızı cetur@hs3.kep.tr  KEP adresine,

Güvenli elektronik imza, mobil imza ya da Şirketimiz tarafından önceden onaylanmış e-posta adresinizi kullanmak suretiyle kvkk.cetur@cetur.com.tr adresine,  

 

iletebilirsiniz. ŞİRKET’imizin cevap vermeden önce kimliğinizi doğrulama hakkı saklıdır. Başvurunuzda size ulaşabileceğimiz iletişim bilgilerinizin, kimliğinizi doğrulayabileceğimiz kimlik bilgilerinizin ve varsa talebinizi destekler belgelerin bulunması, taleplerinizin en sağlıklı şekilde ve kısa bir süre içerisinde sonuçlandırılması bakımından önemlidir.